u乐【中国】有限公司

产品中心

速冻青椒丁

速冻青椒丁

上一篇:速冻青豆

下一篇:速冻青椒丝

电话(tel):86-0536-2591488          传真(fax):86-0536-2310736
联系人(atten):宿经理                     邮箱(email):ruifengsu888@163.com
地址(add):山东省高密市阚家镇西方戈庄村

  • 手机网站
  • 微信