u乐【中国】有限公司

Honor

 • 企标—速冻蔬菜2019
 • 企标—速冻水果2019
 • 犹太认证
 • 犹太认证
 • 食品安全管理体系认证证书
 • 食品安全管理体系认证证书
 • 冷冻水果加工厂注册证书
 • 冷冻蔬菜卫生注册证书
 • 草莓果园注册登记证书
 • BRC认证证书
1

电话(tel):86-0536-2591488          传真(fax):86-0536-2310736
联系人(atten):宿经理                     邮箱(email):ruifengsu888@163.com
地址(add):Shandong province Gaomi City Kan Jia Zhen West Ge Zhuang Cun

 • Mobile website
 • WeChat